Kamerstuk 35026-20

Amendement van de leden Nijboer en Van den Hul over het niet toepassen van de 30%-regeling op lonen boven Balkenende norm

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

Gepubliceerd: 5 november 2018
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-20.html
ID: 35026-20

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN VAN DEN HUL

Ontvangen 5 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel XV wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

In artikel 31a wordt, onder vernummering van het zevende tot en met dertiende lid tot achtste tot en met veertiende lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 7. Het tweede lid, onderdeel e, is niet van toepassing indien het loon meer bedraagt dan € 178.000.

Toelichting

Dit amendement regelt de dekking voor het terugdraaien van de verhoging van de rentemaatstaf op studieschulden van 5 jaren naar 10 jaren door de zogenaamde 30%-regeling vanaf 2020 niet toe te passen op lonen boven de Balkenende norm.

Nijboer Van den Hul