Stemming

Motie van de leden Snels en Stoffer over de vormgeving van de inkomensafhankelijke combinatiekorting

46,7 %
53,3 %


SP

50PLUS

SGP

CDA

GL

VVD

CU

FVD

PVV

D66

PvdA

PvdD

DENK


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN SNELS EN STOFFER

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) een instrument is om de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van partners te bevorderen;

constaterende dat de IACK op dit moment geen afbouwtraject kent waardoor ook tweeverdieners met twee hoge inkomens recht blijven hebben op deze korting;

overwegende dat de effectiviteit van dit instrument afneemt bij mensen met hoge inkomens;

overwegende dat het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners mede door dit instrument wordt vergroot;

verzoekt de regering, om te onderzoeken of het mogelijk is om de inkomensafhankelijke combinatiekorting zo vorm te geven dat er meer evenwicht komt tussen een- en tweeverdieners en dat vooral de inkomenspositie en de arbeidsparticipatie van partners in gezinnen met kinderen aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevorderd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels

Stoffer


Motie van de leden Snels en Stoffer over de vormgeving van de inkomensafhankelijke combinatiekorting

2018-11-14
Dossier: 35026
Indiener(s): Bart Snels (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-48.html