Kamerstuk 35026-42

Amendement van de leden Nijboer en Gijs van Dijk over de instandhouding van de Zw-uitkering voor IACK en arbeidskorting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

Gepubliceerd: 14 november 2018
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-42.html
ID: 35026-42

32,7 %
67,3 %

D66

SGP

DENK

SP

PVV

CDA

50PLUS

VVD

GL

PvdD

CU

PvdA

FVD


Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN GIJS VAN DIJK

Ontvangen 14 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II vervalt onderdeel F.

II

In artikel XV, onderdeel D, vervalt het derde onderdeel.

III

Artikel XXXVII vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ZW-uitkering blijft meetellen als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De indieners beogen met dit amendement te voorkomen dat ZW-uitkeringen niet langer meetellen voor de hoogte van de arbeidskorting en de IACK voor zieken zonder werk. Ook zieken moeten er zeker van kunnen zijn dat het inkomen op peil blijft. De door het kabinet voorgestelde maatregel gaat jaarlijks ruim 180.000 zieken raken, die gemiddeld ruim 900 euro per jaar mislopen, soms zelfs 4.000 euro. In deze tijden van voorspoed vinden de indieners het volstrekt ongepast te bezuinigen op deze kwetsbare groep. Getroffenen hebben bovendien geen mogelijkheden de inkomenspositie te verbeteren. Dit amendement stelt zieken boven multinationals en wordt dan ook gedekt door het tarief in de hoge schijf van de vennootschapsbelasting te verhogen. De dekking voor het amendement wordt derhalve gezocht via het amendement bij het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35 028) dat de verhoging van het hoge tarief van 25 percent (tweede schijf) (2019) in de vennootschapsbelasting structureel met circa 0,24 percent regelt.

Nijboer Gijs van Dijk