Kamerstuk 35026-35

Amendement van het lid Snels c.s. ter vervanging van nr. 8 over het niet doorgaan van de btw-verhoging

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)


31,3 %
68,7 %

PvdA

GL

VVD

CDA

CU

FvD

D66

PvdD

SGP

PVV

DENK

SP

50PLUS


Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS C.S TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 13 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel XXIV, onderdelen B en D, vervallen.

II

Artikel XXX vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief geen doorgang vindt. Daarmee samenhangend vervalt ook het artikel dat de doorwerking van de verhoging van het verlaagde btw-tarief in de Wet op de vaste boekenprijs regelt. Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 2.987 miljoen. De derving wordt gedekt door middel van de structurele opbrengst van andere amendementen ingediend bij dit Belastingplan.

Dit amendement zorgt ervoor dat er geen btw-verhoging komt op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer. De actie www.geenbtwverhoging.nl, inmiddels al door meer dan 90.000 mensen ondertekend, laat zien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor dit amendement.

Snels Leijten Nijboer