Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 november 2017
Status: Aangenomen (Hoofdelijk 87-56)
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Behandelen [geen Parlisproces]