Wetsvoorstel 34552 - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Amendement
Verslag van een wetgevingsoverleg
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Verslag
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nader rapport
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Amendement
Brief regering
Brief regering
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering