Wetsvoorstel 34552 - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2016
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Amendement
Nota van wijziging
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Nota van wijziging
Nader rapport
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2016A0227114
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 oktober 2016. Nota's van wijziging op de wetsvoorstellen Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017 en de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 - 34552-9

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.

14 oktober 2016

Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering