Kamerstuk 34552-57

Motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Gepubliceerd: 16 november 2016
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Ed Groot (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34552-57.html
ID: 34552-57

90,0 %
9,3 %

GrKÖ

GrBvK

CDA

Houwers

PvdA

PVV

SP

PvdD

Monasch

VVD

GL

Van Vliet

50PLUS

Klein

D66

CU

SGP


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT

Voorgesteld 16 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat mensen wier leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, onredelijk getroffen zijn door het moeten terugbetalen van toeslagen;

constaterende dat een aantal van hen daardoor buiten hun schuld in de schuldsanering terechtgekomen is, terwijl ze juist weer voldoende inkomen kregen;

verzoekt de regering, voor deze groep een maatwerkoplossing te vinden waarbij schulden die hun niet aan te rekenen zijn, worden kwijtgescholden op verzoek van betrokkenen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor 31 december te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Omtzigt