Kamerstuk 34552-57

Motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Gepubliceerd: 16 november 2016
Indiener(s): Ed Groot (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34552-57.html
ID: 34552-57

90,0 %
9,3 %

SP

SGP

Van Vliet

PvdD

Monasch

D66

GrKÖ

VVD

50PLUS

GrBvK

CDA

PvdA

CU

Houwers

GL

PVV

Klein


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT

Voorgesteld 16 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat mensen wier leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, onredelijk getroffen zijn door het moeten terugbetalen van toeslagen;

constaterende dat een aantal van hen daardoor buiten hun schuld in de schuldsanering terechtgekomen is, terwijl ze juist weer voldoende inkomen kregen;

verzoekt de regering, voor deze groep een maatwerkoplossing te vinden waarbij schulden die hun niet aan te rekenen zijn, worden kwijtgescholden op verzoek van betrokkenen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor 31 december te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot

Omtzigt