Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 31 januari 2017
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Reactie op motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden - 34522-20

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A018309
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juni 2017. Advies Nederlandse Zorgautoriteit “Wetsvoorstel verbod winstuitkering door zorgverzekeraars” - 34522-22

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

9 juni 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Reactie op motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden - 34522-20

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A00076
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 16 januari 2017. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34522-9

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 januari 2017

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2016A0258411
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34522-7

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

21 december 2016

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2016A0452414
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 november 2016. Nota van wijziging - 34522-5

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

17 november 2016

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)