Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over monitoren of patiënten met hoog risico geweigerd worden voor aanvullende zorgverzekeringen

48,0 %
52,0 %


GrBvK

GrKÖ

SP

PvdD

PvdA

Van Vliet

GL

D66

CDA

PVV

50PLUS

VVD

CU

SGP

Klein

Houwers

Monasch


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 26 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgverzekeraars winst gemaakt met aanvullende zorgverzekeringen wél mogen blijven uitkeren;

overwegende dat dit tot meer winstmaximalisatie en risicoselectie bij de aanvullende zorgverzekeringen kan leiden;

verzoekt de regering, de NZa te laten monitoren of er als gevolg van het verbod op winstuitkering in de basiszorgverzekering vaker patiënten met een hoog risico voor aanvullende zorgverzekeringen worden geweigerd en hierbij ervaringen van patiëntenorganisaties mee te nemen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over monitoren of patiënten met hoog risico geweigerd worden voor aanvullende zorgverzekeringen

2017-01-26
Dossier: 34522
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-17.html