Stemming

Amendement van het lid Voortman over ten gunste komen van boetes aan het Zorgverzekeringsfonds

59,3 %
40,7 %


VVD

CDA

Houwers

PVV

GrKÖ

PvdD

CU

SGP

Van Vliet

GL

Monasch

PvdA

50PLUS

D66

GrBvK

SP

Klein


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 24 januari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, tweede onderdeel, wordt na «de op grond van» een zinsnede ingevoegd, luidende: artikel 88a, eerste lid, opgelegde boetes en de op grond van.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook de boetes te gunste komen van het zorgverzekeringsfonds, mocht het zover komen dat er een overtreding plaatsvindt. Het zorgverzekeringsfonds zorgt er dan weer voor dat deze ten goede komt aan de verzekerden.

Voortman


Amendement van het lid Voortman over ten gunste komen van boetes aan het Zorgverzekeringsfonds

2017-01-24
Dossier: 34522
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-11.html