Stemming

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

72,7 %
27,3 %


CU

CDA

SGP

Houwers

Monasch

PvdD

D66

GL

PvdA

Van Vliet

GrKÖ

GrBvK

VVD

PVV

Klein

SP

50PLUS