Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 november 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, artikel 28a, wordt onder vernummering van het derde tot vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

3. Dit artikel is van toepassing op de winst die gemaakt is op zorgverzekeringen of het dividend uit de winst die gemaakt is op zorgverzekeringen.

Toelichting

In het advies van de Raad van State wordt er op gewezen dat een zorgverzekeraar winst kan maken met meer activiteiten dan alleen de basisverzekering. De initiatiefnemers volgen met deze nota van wijziging het advies van de Raad op om in het wetsvoorstel op te nemen dat alleen (het dividend uit) de winst die is gemaakt op de basisverzekering, conform de zorgverzekeringswet, niet uitgekeerd mag worden.

Leijten Bruins Slot Bouwmeester