Kamerstuk 34522-15

Motie van het lid Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg

Dossier: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 26 januari 2017
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-15.html
ID: 34522-15

60,0 %
40,0 %

SGP

CU

GrBvK

Monasch

SP

Houwers

CDA

PVV

VVD

PvdA

50PLUS

GrKÖ

GL

Klein

D66

PvdD

Van Vliet


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 26 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorggeld zo veel als mogelijk naar zorg moet gaan;

overwegende dat recent meerdere situaties naar buiten zijn gekomen waarin bleek dat eigenaren van zorgbedrijven veel geld als winst aan zichzelf uitkeerden;

verzoekt de regering, gelijk aan de intramurale langdurige zorg met voorstellen te komen om ook winstuitkering in de extramurale langdurige zorg te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer