Kamerstuk 34522-22

Advies Nederlandse Zorgautoriteit “Wetsvoorstel verbod winstuitkering door zorgverzekeraars”

Dossier: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-22.html
ID: 34522-22

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2017

Bijgaand treft u het advies «Wetsvoorstel verbod winstuitkering door zorgverzekeraars» aan zoals ik deze van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heb ontvangen en heb doen toekomen aan de voorzitter van de Eerste Kamer1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers