Kamerstuk 34522-21

Analyse “Initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars en consequenties solvabiliteit zorgverzekeraars” van de Nederlandsche Bank

Dossier: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 1 juni 2017
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-21.html
ID: 34522-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2017

Bijgaand treft u de analyse «Initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars en consequenties solvabiliteit zorgverzekeraars» aan zoals ik deze van de Nederlandsche Bank (DNB) heb ontvangen en heb doen toekomen aan de voorzitter van de Eerste Kamer1.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem