Stemming

Motie van het lid Arno Rutte over een adviesaanvraag aan de NZa

38,0 %
62,0 %


PvdA

Van Vliet

D66

PvdD

Klein

GrBvK

Monasch

CU

SP

50PLUS

VVD

Houwers

PVV

SGP

GL

CDA

GrKÖ


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID RUTTE

Voorgesteld 26 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het voorliggende initiatiefwetsvoorstel consequenties heeft voor het huidige zorgstelsel;

overwegende dat een negatieve verandering in de financiële positie van zorgverzekeraars direct van invloed kan zijn op zorgaanbieders en de hoogte van de premie;

verzoekt de regering, in afstemming met de initiatiefnemers de Nederlandse Zorgautoriteit advies te vragen over de gevolgen van het voorliggende initiatiefwetsvoorstel voor de hoogte van de zorgpremie, de stabiliteit van zorgverzekeraars alsmede de mogelijke effecten voor zorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte


Motie van het lid Arno Rutte over een adviesaanvraag aan de NZa

2017-01-26
Dossier: 34522
Indiener(s): Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-18.html