Stemming

Motie van de leden Koolmees en Arno Rutte over een adviesaanvraag aan de Nederlandsche Bank

36,7 %
63,3 %


50PLUS

Houwers

CDA

GrBvK

SGP

PvdD

GL

Monasch

SP

Klein

PvdA

Van Vliet

CU

D66

GrKÖ

VVD

PVV


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN RUTTE

Voorgesteld 26 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de indieners van het initiatiefwetsvoorstel verbod winstuitkering zorgverzekeraars geen advies hebben ingewonnen bij de Nederlandsche Bank;

van mening dat het noodzakelijk is te weten wat de financiële consequenties van dit wetsvoorstel zullen zijn, in het bijzonder de vereiste solvabiliteit en het effect daarvan op de premies van verzekerden, en de mogelijkheden agioterugbetalingen te doen;

verzoekt de indieners, dit wetsvoorstel van advies te laten voorzien door de Nederlandsche Bank en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Rutte


Motie van de leden Koolmees en Arno Rutte over een adviesaanvraag aan de Nederlandsche Bank

2017-01-26
Dossier: 34522
Indiener(s): Wouter Koolmees (D66), Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-16.html