Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 november 2015
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 december 2015. Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens debat over wetsvoorstel invoering profielen vmbo - 34184-17

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier effectieve leerroutes.
Besluit: Betrekken bij dossier VO.

18 december 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0255815
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34184-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 september 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015. Tweede nota van wijziging - 34184-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

4 september 2015

Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A0484112
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 april 2015. Nota van wijziging - 34184-5

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

30 april 2015