Gepubliceerd: 18 november 2015
Indiener(s): Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-15.html
ID: 34184-15

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID STRAUS

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een sterk vmbo met nauwe banden met het regionale bedrijfsleven en het aansluitende mbo van groot belang is voor het stimuleren en versterken van vakmanschap;

constaterende dat er tal van indicatoren zijn die zichtbaar maken in hoeverre er structureel contact is met het regionale bedrijfsleven en mbo-instellingen;

verzoekt de regering om de Inspectie van het Onderwijs in een aparte paragraaf van het inspectierapport weer te laten geven hoe de school contact onderhoudt met het regionale bedrijfsleven en mbo-instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus