Stemming

Motie van de leden Straus en Jadnanansing over een bredere definitie van het loopbaandossier

58,0 %
42,0 %


D66

Klein

PvdD

CU

PvdA

VVD

Van Vliet

PVV

CDA

GrBvK

GL

GrKÖ

Houwers

SGP

50PLUS

SP


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN JADNANANSING

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een loopbaandossier wordt geïntroduceerd in het vmbo;

overwegende dat in de memorie van toelichting voor het loopbaandossier een nauwe definitie wordt gehanteerd waarbij alleen aandacht is voor de opgedane kennis en ervaring op school;

constaterende dat scholieren naast wat zij leren op school ook ontdekken wie ze zijn, wat zij belangrijk vinden in het leven, waar hun talenten liggen en hoe ze deze naar de toekomst toe verder zouden willen ontwikkelen;

verzoekt de regering, het loopbaandossier breder te definiëren zodat de persoonlijke ontwikkeling centraal komt te staan en inzichtelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Jadnanansing


Motie van de leden Straus en Jadnanansing over een bredere definitie van het loopbaandossier

2015-11-18
Dossier: 34184
Indiener(s): Karin Straus (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-13.html