Stemming

Motie van het lid Siderius over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen

51,3 %
48,7 %


GrKÖ

GrBvK

Houwers

PVV

CU

Van Vliet

PvdA

VVD

50PLUS

CDA

SP

D66

Klein

SGP

GL

PvdD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen nog steeds de vrijheid hebben om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen;

constaterende dat bijna 20% van de vmbo-gediplomeerden de overstap naar het havo maakt;

van mening dat een vmbo-t-diploma een drempelloze toegang tot het havo moet verschaffen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid voor scholen om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen wettelijk onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius


Motie van het lid Siderius over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen

2015-11-18
Dossier: 34184
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-11.html