Gepubliceerd: 18 november 2015
Indiener(s): Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-9.html
ID: 34184-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID STRAUS

Ontvangen 18 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt na onderdeel 5 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 5a. In het zevende lid wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

    • a1. kan door de leerling te kiezen beroepsgerichte keuzevakken als bedoeld in artikel 10d omvatten;.

Toelichting

Het wetsvoorstel van het kabinet introduceert de beroepsgerichte keuzevakken in het vrije deel van zowel de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg als de gemengde leerweg. De beroepsgerichte keuzevakken beogen een gevarieerd en divers aanbod met veel maatwerkmogelijkheden voor leerlingen te bieden. Er komen echter geen beroepsgerichte keuzevakken voor de leerlingen die de theoretische leerweg volgen, maar een groot aandeel onder hen stroomt na het behalen van het diploma door naar het middelbaar-, en in een vervolgstadium mogelijk, hoger beroepsonderwijs. De indiener wil dat alle leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de mogelijkheid krijgen om in plaats van één algemeen vormende vak twee beroepsgerichte keuzevakken te volgen. Zo geven we leerlingen meer keuzeruimte en wordt de aansluiting met het vervolgonderwijs verbeterd.

Straus