Stemming

Motie van het lid Straus over consultatie van het regionale bedrijfsleven bij de selectie van keuzevakken

87,3 %
12,7 %


CDA

PVV

SGP

Klein

PvdA

GrBvK

GL

GrKÖ

CU

Houwers

PvdD

D66

SP

VVD

50PLUS

Van Vliet


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID STRAUS

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bevoegd gezag beslist welke beroepsgerichte keuzevakken worden aangeboden;

overwegende dat in de memorie van toelichting op de wetswijziging is opgenomen dat afstemming in het regionaal plan onderwijsvoorzieningen niet verplicht is, maar wel aan te bevelen;

constaterende dat de selectie van de keuzevakken van belang kan zijn voor het mogelijk maken van doorlopende leerlijnen richting mbo-instellingen en de afstemming met het regionale bedrijfsleven;

verzoekt de regering om, in de nog nader uit te werken algemene maatregel van bestuur over de voorschriften van de beroepsgerichte keuzevakken op te nemen dat bij de selectie van de keuzevakken door het bevoegd gezag het regionale bedrijfsleven en mbo-instellingen worden geconsulteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus


Motie van het lid Straus over consultatie van het regionale bedrijfsleven bij de selectie van keuzevakken

2015-11-18
Dossier: 34184
Indiener(s): Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-14.html