95,3 %
4,7 %

SP

Van Vliet

PvdD

PVV

PvdA

D66

CU

CDA

GL

GrKÖ

Houwers

GrBvK

50PLUS

SGP

Klein

VVD


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS C.S.

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het werken aan een loopbaandossier een verplicht onderdeel wordt voor alle leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg in het vmbo;

van mening dat loopbaanoriëntatie voor de theoretische leerweg minstens zo belangrijk is als voor de beroepsgerichte leerwegen;

verzoekt de regering, het inrichten van een loopbaandossier ook als verplicht onderdeel op te nemen in de theoretische leerweg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Jadnanansing

Straus