Gepubliceerd: 18 november 2015
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-12.html
ID: 34184-12

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het overstappen naar een ander profiel in het vmbo niet op alle scholen mogelijk is en dat dit vaak alleen in het derde leerjaar kan;

van mening dat het voor elke leerling te allen tijde mogelijk moet zijn om tussentijds van profiel te wisselen;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat leerlingen op elke school te allen tijde kunnen overstappen naar een ander profiel in het vmbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius