Stemming

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

100,0 %
0,0 %


GL

GrKÖ

VVD

GrBvK

CU

PVV

SGP

PvdA

Van Vliet

50PLUS

Klein

SP

Houwers

PvdD

CDA

D66