Stemming

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

100,0 %
0,0 %


PvdD

CDA

PvdA

GL

Van Vliet

GrKÖ

50PLUS

VVD

GrBvK

D66

Klein

PVV

SP

CU

Houwers

SGP