Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting