Gepubliceerd: 15 december 2014
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-10.html
ID: 34003-10

11,3 %
88,7 %

VVD

PvdA

SGP

GrKÖ

D66

50PLUS

PVV

PvdD

SP

GrBvK

GL

Van Vliet

CDA

Klein

CU


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen voor enorme uitvoeringslasten zorgt bij overheidsbedrijven en de Belastingdienst;

voorts overwegende dat door dit wetsvoorstel nog meer geld wordt

rondgepompt;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir