Stemming

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

88,7 %
11,3 %


SP

SGP

Van Vliet

D66

GL

PvdD

Klein

50PLUS

GrKÖ

CDA

CU

VVD

PVV

GrBvK

PvdA