Stemming

Motie van het lid Bashir over een gelijk speelveld in alle lidstaten

99,3 %
0,7 %


D66

CDA

CU

PvdA

PvdD

SP

50PLUS

GrKÖ

GL

Houwers

VVD

PVV

SGP

GrBvK

Van Vliet

Klein


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland wordt verplicht om zeehavens winstbelasting te laten betalen;

overwegende dat directe concurrenten van deze zeehavens deze verplichting nog niet kennen en er dus een nog ongelijker speelveld zal ontstaan;

overwegende dat de Nederlandse zeehavens goed zijn voor 4% van de nationale werkgelegenheid en dat de invloed van de Vpb-plicht hiervoor grote gevolgen kan hebben;

spreekt uit dat de Europese Commissie geen eenzijdige stappen richting Nederland moet zetten totdat er sprake is van een gelijk speelveld in alle lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over een gelijk speelveld in alle lidstaten

2016-04-12
Dossier: 34003
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-21.html