Stemming

Motie van het lid Bashir over intrekking van het wetsvoorstel

11,3 %
88,7 %


VVD

PVV

PvdA

SGP

50PLUS

GL

GrKÖ

D66

PvdD

SP

GrBvK

Van Vliet

CDA

Klein

CU


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen voor enorme uitvoeringslasten zorgt bij overheidsbedrijven en de Belastingdienst;

voorts overwegende dat door dit wetsvoorstel nog meer geld wordt

rondgepompt;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over intrekking van het wetsvoorstel

2014-12-15
Dossier: 34003
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-10.html