Gepubliceerd: 12 april 2016
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-21.html
ID: 34003-21

99,3 %
0,7 %

GrBvK

SP

GrKÖ

50PLUS

VVD

GL

SGP

PVV

CU

Van Vliet

Houwers

Klein

PvdD

D66

CDA

PvdA


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland wordt verplicht om zeehavens winstbelasting te laten betalen;

overwegende dat directe concurrenten van deze zeehavens deze verplichting nog niet kennen en er dus een nog ongelijker speelveld zal ontstaan;

overwegende dat de Nederlandse zeehavens goed zijn voor 4% van de nationale werkgelegenheid en dat de invloed van de Vpb-plicht hiervoor grote gevolgen kan hebben;

spreekt uit dat de Europese Commissie geen eenzijdige stappen richting Nederland moet zetten totdat er sprake is van een gelijk speelveld in alle lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir