Stemming

Motie van het lid Van Vliet over Vpb-plichtige overheidsbedrijven onder het horizontaal toezicht brengen

100,0 %
0,0 %


CU

GL

PVV

PvdA

Klein

50PLUS

CDA

VVD

D66

SGP

Van Vliet

SP

GrKÖ

GrBvK

PvdD


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanaf 1 januari 2016 voor directe en indirecte overheidsbedrijven Vpb-plicht geldt, tenzij een specifieke vrijstelling van toepassing is;

overwegende dat de vele extra aangiften vennootschapsbelasting veel extra controlecapaciteit van de Belastingdienst zullen vergen;

overwegende dat de Belastingdienst voor de bovenlaag van Vpb-plichtige bedrijven het model van horizontaal toezicht hanteert, waarbij verantwoordelijkheden op een praktische wijze worden verdeeld;

verzoekt de regering om Vpb-plichtige overheidsbedrijven zo veel mogelijk onder te brengen onder het model van horizontaal toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Motie van het lid Van Vliet over Vpb-plichtige overheidsbedrijven onder het horizontaal toezicht brengen

2014-12-15
Dossier: 34003
Indiener(s): Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-8.html