Stemming

Motie van het lid Omtzigt over een gelijktijdige inwerkingtreding van de maatregelen in de verschillende lidstaten

42,7 %
57,3 %


CU

SGP

Houwers

50PLUS

D66

Klein

Van Vliet

PvdD

GrBvK

SP

VVD

GL

PVV

GrKÖ

CDA

PvdA


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie Nederland verplicht per 1 januari 2017 winstbelasting te heffen van de publieke zeehavens;

constaterende dat de Europese Commissie nog onderzoek doet naar de zeehavens in andere lidstaten die bovendien de directe concurrenten zijn van de Nederlandse zeehavens;

constaterende dat nog niet duidelijk is of en wanneer deze zeehavens in andere lidstaten in de heffing van winstbelasting betrokken zullen worden;

van mening dat de Europese Commissie bij het beoordelen van inbreuken op de vrijheid van verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal en de staatssteunregels alle lidstaten gelijk dient te behandelen en gelijke maatregelen dient op te leggen;

verzoekt de regering, zich in Brussel sterk te maken voor gelijktijdige inwerkingtreding van dienstige maatregelen in de verschillende lidstaten en de Kamer binnen drie weken te informeren op welke wijze zij dit gaat doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt


Motie van het lid Omtzigt over een gelijktijdige inwerkingtreding van de maatregelen in de verschillende lidstaten

2016-04-12
Dossier: 34003
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-22.html