Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 34003, nr. 20) over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten

100,0 %
0,0 %


Houwers

50PLUS

VVD

Klein

SP

Van Vliet

SGP

GrKÖ

GL

PvdA

GrBvK

CDA

D66

PVV

CU

PvdD


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 19 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vijf Nederlandse zeehavens op last van de Europese Commissie per 1 januari 2017 winstbelasting moeten gaan afdragen omdat een verdere vrijstelling zou neerkomen op verboden staatssteun;

constaterende dat zeehavens in andere EU-Lidstaten per 1 januari 2017 nog steeds -al dan niet verkapte vormen van- staatssteun genieten;

verzoekt de regering zich langs diplomatieke weg ertegen te verzetten dat Nederlandse zeehavens per 1 januari 2017 hierdoor op achterstand worden gezet t.o.v. zeehavens in andere EU-Lidstaten door bijvoorbeeld sterk aan te dringen op versneld afbouwen van die vormen van staatssteun aan die andere havens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 34003, nr. 20) over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten

2016-04-19
Dossier: 34003
Indiener(s): Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-23.html