100,0 %
0,0 %

CU

PvdD

GrKÖ

50PLUS

CDA

D66

PvdA

SGP

GL

Houwers

Van Vliet

SP

GrBvK

PVV

Klein

VVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S.

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Vpb-vrijstelling voor de Nederlandse havens per 1 januari 2017 komt te vervallen;

overwegende dat de Tweede Kamer destijds heeft uitgesproken dat deze vrijstelling pas zou komen te vervallen als er een Europees gelijk speelveld is;

constaterende dat er nog steeds een ongelijk speelveld is voor de havens in Europa;

constaterende dat dit nadelig is voor de Nederlandse havens en banen;

verzoekt de regering:

  • aan te dringen op spoedige invoering van de havenverordening;

  • de havens te ondersteunen in hun beroep tegen het vervallen van de vrijstelling;

  • voor Prinsjesdag 2016 richting de Tweede Kamer te komen met een plan met concrete maatregelen om de concurrentiepositie van de Nederlandse havens te bewaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Groot

Van Vliet