Stemming

Motie van de leden Belhaj en Van Vliet over een onderscheid tussen publieke taken en taken van havenbeheerders

82,0 %
18,0 %


PvdD

D66

VVD

Houwers

Klein

SP

PVV

CDA

Van Vliet

GL

50PLUS

GrBvK

SGP

CU

GrKÖ

PvdA


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VAN VLIET

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een gelijk speelveld bepalend is voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen de Europese zeehavens;

constaterende het besluit van de Europese Commissie om per 1 januari 2017 alleen voor de Nederlandse zeehavens de verplichting van de vennootschapsbelasting in te voeren;

constaterende dat de Nederlandse havenbeheerders financieel bijdragen aan de uitvoering van publieke taken die in de buurlanden gewoonlijk als overheidsuitgaven worden opgevat, zoals het meebetalen aan rijksinfrastructuurprojecten, het uitvoeren van havenmeestertaken en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden;

verzoekt de regering, de Minister van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de ministers van Financiën en Economische Zaken, om in overleg met de havenbeheerders de kosten van het havenbeheer te bezien en een helder onderscheid te maken tussen de publieke taken en de taken die de havenbeheerders zelf dienen uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Van Vliet


Motie van de leden Belhaj en Van Vliet over een onderscheid tussen publieke taken en taken van havenbeheerders

2016-04-12
Dossier: 34003
Indiener(s): Salima Belhaj (D66), Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-18.html