Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 maart 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)