Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 maart 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2012A04943
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Toelichting financiering toezichtsysteem en prijsbeleid alcoholsector - 33341-18

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid.

28 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04939
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 25 februari 2013 Nota van wijziging - 33341-8

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

14 maart 2013

Motie
Besluitenlijst 2012A04935
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 21 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33341-7

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 februari 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)