Stemming

Motie van het lid Kooiman over een kinderpsycholoog

18,7 %
81,3 %


SGP

CDA

PvdA

GL

CU

VVD

D66

PvdD

PVV

50PLUS

SP


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat nazorg en behandeling in alcoholpoli's een prioriteit is voor de behandeling van jongeren in samenspraak met hun ouders;

overwegende dat de inzet van een kinderpsycholoog een grote waarde heeft en kosteneffectief is;

verzoekt de regering, een kinderpsycholoog op te nemen in de nazorgteams bij de alcoholpoli's in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman


Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

2013-02-28
Dossier: 33341
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33341-12.html