Stemming

Motie van de leden Bergkamp en Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet

100,0 %
0,0 %


50PLUS

PVV

PvdA

D66

CU

VVD

SP

PvdD

CDA

GL

SGP


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN RUTTE

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 in werking is getreden en die wet over drie jaar geëvalueerd wordt;

constaterende dat over de effectiviteit van de strafbaarstelling van alcoholbezit voor jongeren tot en met 16 jaar nog niets bekend is;

constaterende dat het toezicht op de wet per 1 januari 2013 is overgaan naar gemeenten;

constaterende dat wanneer voorliggende wijziging van de Drank- en Horecawet wordt ingevoerd, de verstrekkingsleeftijd van alcohol en strafbaarstelling van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd;

van mening dat wetgeving alleen maar zinvol is als deze ook uitvoerbaar is en gehandhaafd wordt;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet expliciet aandacht te besteden aan:

  • 1. de effectiviteit van de voorliggende verhoging van de leeftijdsgrens in de gewijzigde Drank- en Horecawet;

  • 2. de mate waarin de handhaving door gemeenten op orde is;

  • 3. de naleving door alcoholverstrekkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Rutte


Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

2013-02-28
Dossier: 33341
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33341-13.html