Stemming

Motie van de leden Bergkamp en Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet

100,0 %
0,0 %


VVD

50PLUS

GL

PVV

PvdA

CDA

CU

D66

PvdD

SP

SGP


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN RUTTE

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 in werking is getreden en die wet over drie jaar geëvalueerd wordt;

constaterende dat over de effectiviteit van de strafbaarstelling van alcoholbezit voor jongeren tot en met 16 jaar nog niets bekend is;

constaterende dat het toezicht op de wet per 1 januari 2013 is overgaan naar gemeenten;

constaterende dat wanneer voorliggende wijziging van de Drank- en Horecawet wordt ingevoerd, de verstrekkingsleeftijd van alcohol en strafbaarstelling van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd;

van mening dat wetgeving alleen maar zinvol is als deze ook uitvoerbaar is en gehandhaafd wordt;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet expliciet aandacht te besteden aan:

  • 1. de effectiviteit van de voorliggende verhoging van de leeftijdsgrens in de gewijzigde Drank- en Horecawet;

  • 2. de mate waarin de handhaving door gemeenten op orde is;

  • 3. de naleving door alcoholverstrekkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Rutte


Motie van de leden Bergkamp en Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet

2013-02-28
Dossier: 33341
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33341-13.html