18,7 %
81,3 %

SP

50PLUS

PVV

PvdD

D66

VVD

CU

GL

PvdA

CDA

SGP


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat nazorg en behandeling in alcoholpoli's een prioriteit is voor de behandeling van jongeren in samenspraak met hun ouders;

overwegende dat de inzet van een kinderpsycholoog een grote waarde heeft en kosteneffectief is;

verzoekt de regering, een kinderpsycholoog op te nemen in de nazorgteams bij de alcoholpoli's in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman