Stemming

Amendement van het lid Kooiman over het niet verhogen van de leeftijd waarop het is toegestaan op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben

28,0 %
72,0 %


PVV

50PLUS

SGP

GL

VVD

D66

SP

CDA

PvdD

PvdA

CU


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 25 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel H te vervallen.

Toelichting

De indiener is van mening dat jongeren niet strafbaar gesteld dienen te worden voor het bezit van alcohol, maar dat de industrie verantwoordelijk gehouden dient te worden voor het verstrekken van de alcohol. Met dit amendement wordt geregeld dat de leeftijd waarop het is toegestaan op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, niet wordt verhoogd naar achttien jaar. Deze leeftijd blijft, zoals in de huidige Drank- en horecawet reeds het geval is, gesteld op zestien jaar.

Kooiman


Amendement van het lid Kooiman over het niet verhogen van de leeftijd waarop het is toegestaan op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben

2013-02-25
Dossier: 33341
Indiener(s): Nine Kooiman
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33341-9.html