Stemming

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

82,0 %
18,0 %


PvdD

CDA

SP

CU

PVV

GL

50PLUS

D66

PvdA

VVD

SGP