54,7 %
45,3 %

SP

50PLUS

CU

SGP

CDA

PVV

VVD

PvdA

GL

PvdD

D66


Nr. 16 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 12 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het de uitdrukkelijke wens van de indieners is om de wet per 1 juli 2013 in te laten gaan,

verzoekt de regering de wet zo spoedig mogelijk in te laten gaan met als uiterste deadline 1 januari 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Keijzer

Bisschop