Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het belang is van de gezondheid van jongeren dat de wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet zo spoedig mogelijk in werking treedt;

spreekt uit, de wet in te laten gaan op 1 juli 2013, of indien niet mogelijk,

uiterlijk 1 januari 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Keijzer

Bisschop