Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het belang is van de gezondheid van jongeren dat de wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet zo spoedig mogelijk in werking treedt;

spreekt uit dat het wenselijk is dat de wet uiterlijk 1 juli 2013 in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Keijzer

Bisschop