Nr. 5 BRIEF VAN HET LID VOORDEWIND

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 22 oktober 2012

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Uitslag, haar plaats als vierde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Bruins Slot.

Voordewind