Stemming

Nader gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33341, nr.15) over zo spoedig mogelijk in werking treden van de wet

54,7 %
45,3 %


SP

PvdD

D66

50PLUS

PvdA

SGP

PVV

CU

CDA

VVD

GL


Nr. 16 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 12 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het de uitdrukkelijke wens van de indieners is om de wet per 1 juli 2013 in te laten gaan,

verzoekt de regering de wet zo spoedig mogelijk in te laten gaan met als uiterste deadline 1 januari 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Keijzer

Bisschop


Nader gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33341, nr.15) over zo spoedig mogelijk in werking treden van de wet

2013-03-12
Dossier: 33341
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Mona Keijzer (CDA), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie gezondheidsrisico's handel recreatie zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33341-16.html