Nr. 4 MEDEDELING

’s-Gravenhage, 10 september 2012

Op 5 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 27, vierde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege nu het een zogenaamd «blanco advies» betreft.