Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 december 2011
Status: Behandeld
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Nota van wijziging
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)