Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 december 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Nota van wijziging
Stemmen - uitstellen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Verslag van een schriftelijk overleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport